Loga Logos Logá

Hlavní logo

Horizontal logo

Logo na délku

Hlavní logo (s logem města)

Symbol

Symbol

Symbol

Vertical logo

Logo na výšku

Symbol a zkratka

Vertical logo

Logo na výšku

Symbol a celý název

Vertical logo

Logo na výšku

Další loga Olomouce

Další varianty loga Olomouce nalzente v oficiálním grafickém manuálu města.

Download all versions and formats of the logo for screen and print. There is also a special version of the logo (monochrome), etc.

Stiahnite si všetky verzie a formáty loga pre zobrazenie na obrazovke a tlač. K dispozícii je aj špeciálna verzia loga (monochromatická) atď.

Přejít na grafický manuál města Logopack (.ZIP) Logopack (.ZIP)

Kompletní logopack

Stáhněte si všechny verze a formáty log pro zobrazení na obrazovce a tisk. K dispozici jsou také speciální verze log (černobílé, modré, atp.) atd.

Download all versions and formats of the logo for screen and print. There is also a special version of the logo (monochrome), etc.

Stiahnite si všetky verzie a formáty loga pre zobrazenie na obrazovke a tlač. K dispozícii je aj špeciálna verzia loga (monochromatická) atď.

Logopack (.ZIP) Logopack (.ZIP) Logopack (.ZIP)