Psaní názvů

Vyhněte se chybám a ověřte si správné zápisy názvů a zkratek.

Naming

Check the correct entries of this brand. Apply the appropriate naming of e-mails.

Pomenovanie

Skontrolujte správne zápisy tejto značky. Použite vhodné pomenovanie e-mailov.

Průvodce výběrem vhodného formátu loga

Zjistěte, jaký je vhodný formát loga pro vámi plánované použití.

Logo format selection guide

Use appropriate logo formats for your intended use.

Sprievodca výberom vhodného formátu loga

Používajte vhodné formáty loga pre plánované použitie.

Brand book

Brand book destinační značky, který má za cíl ukázat Olomouc turistům takovou, jaká skutečně je.

Password protected link

This is an example of an external link to an internal company folder of your choice.

Odkaz chránený heslom

Toto je ukážka externého odkazu na vami zvolenú internú firemnú zložku.

Principy vizuálního stylu

Prozkoumejte základní pilíře vizuálního stylu značky.

Password protected link

This is an example of an external link to an internal company folder of your choice.

Odkaz chránený heslom

Toto je ukážka externého odkazu na vami zvolenú internú firemnú zložku.

Aplikace vizuálního stylu

Prohlédněte si jednotný vizuální styl značky na konkrétních případech.

Branding showcase

Take a look at unified graphic visual style of this brand through a gallery of selected samples.

Ukážky značky

Pozrite sa na jednotný grafický vizuálny štýl tejto značky prostredníctvom galérie vybraných ukážok.

Grafická data

Přizpůsobte již existující propagační materiály svým potřebám.

Password protected link

This is an example of an external link to an internal company folder of your choice.

Odkaz chránený heslom

Toto je ukážka externého odkazu na vami zvolenú internú firemnú zložku.

Potřebujete pomoci?

Pro více informací kontaktujte oddělení marketingu, nebo napište na e-mail marketing@olomouc.eu.

Need help?

Contact X for more information.

Potrebujete pomoc?

Pre viac informácií kontaktujte X.